Meer info

Onze merken

Premies en belastingvermindering

Surf naar www.energiesparen.be voor een overzicht van alle premies voor energiebesparende investeringen (dakisolatie, verwarming, zonne-energie) die in uw gemeente van toepassing zijn, of bel gratis naar het nummer 1700.

Voor meer info over belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, raadpleeg de website van de FOD Financiën.

Vraag hier uw offerte aan in 5 stappen

Posted in: Premies & Steunmaatregelen